CRiSis Jr. - fantom dziecka PALS, model deluxe

  • Kod: NA_LF03617
  • Poleć produkt
Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci - PALS. Dzięki możliwości wykonywania poszczególnych czynności medycznych z zakresu PALS na jednym pełno postaciowym manekinie umożliwia prowadzenie realistycznych ćwiczeń. Budowa modułowa manekina uwzględnia: manekina do resuscytacji, głowę do intubacji, kończynę górną do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skórę do defibrylacji, kończynę dolną do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego. Dostarczany z symulatorem EKG pozwalającym na generowanie i odczytywanie przez kardiomonitory i defibrylatory 17 rytmów serca z różnymi wariancjami oraz automatyczne przejście na wskazany przez instruktora rytm po wykonaniu defibrylacji lub stymulacji. Możliwość osłuchiwania płuc.

Fantom umożliwia:
• przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran)
• unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego
• prowadzenia czynności z zakresu BLS/AED:
- ocena tętna na tętnicy szyjnej
- bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy)
- widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne
- opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca
- użycie AED treningowego (nie jest dostarczany z manekinem)
• przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych:
- szczegółowa anatomia dróg oddechowych uwzględnia punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk
- symulowanie odsysania dróg oddechowych
- intubacja ustna, nosowa i palcowa
- zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, Brunswick Esophageal Obturator Airway (EOA), Pharyngeo-Trachael Lumen Airway PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych (Brunswick Esophageal Gastric Tube Airway (EGTA)) i Combitube®
- potwierdzenia poprawności intubacji wizualne (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowe /osobne lewe i prawe płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji, żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku
• uzyskiwanie obwodowego dostępu dożylnego
- ruchoma kończyna górna zapewniająca uzyskanie łatwego dostępu do miejsc wkłucia
- dostęp do żył dołu łokciowego, przedramienia i grzbietowej strony dłoni
- sztuczne naczynia odwzorowują mniejszą średnicę żył dziecka
- realistyczne odczucie wkłucia do naczynia
- realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły
- możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu
• uzyskiwanie centralnego dostępu dożylnego – żyła udowa
- ruchome stawy kończyny pozwalają na właściwe pozycjonowanie
- wyczuwalne tętno na tętnicy udowej
- wyczuwalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy
- realistyczny „fleshback” potwierdzający poprawność wkłucia
- możliwość wymiany wkładki iniekcyjnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu
• uzyskiwanie dostępu doszpikowego
- widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne – rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli
- system ciśnieniowy pozwala na pobieranie próbek szpiku
- wymienne kości i skóra
• iniekcje domięśniowe
- możliwość wykonanie na kończynie górnej przeznaczonej do wkłuć
- charakterystyczne znaczniki kości ramienia pomagające w identyfikacji tkanki mięśniowej
• pomiar ciśnienia krwi
- pomiar metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia
- pomiar metodą palpacyjną, wyczuwalny puls na tętnicy promieniowej
- głośnik umieszczony w zgięciu łokciowym emituje prawdziwe dźwięki osłuchowe
- 5 dźwięków Korotkoffa
- możliwość dodania przerwy osłuchowej
- wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstość bicia serca i głośność wybierane przez instruktora
- możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie
• monitoring EKG
- podłączanie 4-odprowadzeniowego monitoringu EKG
- rytm odczytywany jest przez standardowe kardiomonitory i defibrylatory
- możliwość odczytywania rytmu serca z elektrod lub łyżek defibrylacyjnych
- możliwość obserwowania i diagnozy 17 rytmów pediatrycznych z różnymi wariancjami
• prowadzenie defibrylacji
- możliwość użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych
- możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 360 J)
- możliwość prowadzenia stymulacji
- moduł wyładowania zapobiega faktycznemu przejściu prądu przez fantom

Wysokość około 119cm, waga około 9kg.

Zestaw zawiera: fantom dziecka CriSis Jr. z kompletnym zestawem wbudowanych modułów PALS (manekin do resuscytacji, głowa do intubacji, kończyna górna do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skóra do defibrylacji, kończynę dolna do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego), symulator EKG, zestaw akcesoriów i elementów zamiennych.