GuardaCare - opatrunek hemostatyczny 5x5cm

  • Kod: ML_20103
  • Poleć produkt
GuardaCare - opatrunek hemostatyczny (5x5cm)

GuardaCare to opatrunek hemostatyczny najnowszej generacji przeznaczony do tamowania krwotoków zagrażających życiu o średniej i dużej intensywności.

Jest jedynym opatrunkiem koagulacyjnym na rynku, posiadającym oznaczenie CE o udokumentowanym laboratoryjnie spectrum działania  bakteriobójczego. Szczególną cechą jest działanie na szczepy metycylinooporne (MRSA), wankomycynooporne (VRF) i Acinetobacter Baumanii, które to bakterie są niezwykle niebezpieczne i oporne na powszechnie stosowane antybiotyki. 

Opatrunek jest bardzo bezpieczny w użyciu, nie wywołuje reakcji egzotermicznych.

Rozmiar:   5cmx 5cmWyłącznym dystrybytorem opatrunków hemostatycznych HEMCON w Polsce jest