SHIKANI A prowadnica światłowodowa giętka dla dorosłych

  • Kod: CM_30502_10
  • Poleć produkt
Medyczna prowadnica światłowodowa giętka Shikani A dla dorosłych
CPV 33170000-2 : Aparatura do anestezji i resuscytacji


Prowadnica światłowodowa obowiązkowym wyposażeniem
na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r. poz.15) wymaga, aby na oddziale znajdowała się prowadnica światłowodowa lub videolaryngoskop.

 
Prowadnica światłowodowa do trudnej intubacji Shikani A (adult) dla dorosłych jest pierwszym sprzętem przeznaczonym do współpracy w tradycyjnej metodzie laryngoskopii bezpośredniej, przy użyciu tradycyjnego laryngoskopu. Jeśli występują problemy z intubacją, umożliwia w ciągu kilku sekund wizualizację dróg oddechowych, poprzez wizjer optyczny, zakończony światłowodem, i zapewnia prawidłową intubację w pierwszym podejściu.


Prowadnica światłowodowa Shikani:
- duża trwałość urządzenia osiągnięta dzięki budowie ze stali chirurgicznej
- pozwala na założenie rurki intubacyjnej w rozmiarze od 5,5
- bez konieczności dopasowywania długości rurki intubacyjnej dzięki ruchomemu uchwytowi z portem tlenu

- umożliwiającym bierne natlenianie w trakcie zabiegu intubacji
- umożliwia zastosowanie techniki fibroskopowej do każdej intubacji
- pozwala unikać urazów wywołanych wielokrotnymi próbami intubacji
- pozwala w ciągu sekund potwierdzić wzrokowo prawidłową lokalizację rurki intubacyjnej
- pozwala uniknąć długotrwałych prób intubacji wymagających ratunkowej wentylacji
- skuteczna technologia intubacji światłowodowej