Smart Stat z opcjami i z iPad-em

  • Kod: NA_PP08001
  • Poleć produkt
Smart Stat Complete z iPadem i monitorem.
SmartStat to zaawansowany, mobilny bezprzewodowy symulator ALS, funkcjonujący w oparciu o scenariusze zdarzeń.
Dzięki bezprzewodowemu systemowi sterowanym za pomocą iPada, instruktor może w dowolnym momencie zmieniać i kontrolować parametry pacjenta. Specjalne aplikacje umożliwiają osobie prowadzącej zajęcia ocenić wiedzę i postępy kursantów. Istnieje możliwość przesłania zapisu danych do komputera oraz sporządzenia wydruku chronologicznego rejestru podejmowanych działań. Oprogramowanie pozwala na kontrole wszystkich parametrów fizjologicznych pacjenta.
Cechy szczególne Smart Stat Basic:
Manekin:
-Odzwierciedlający fizjonomię dorosłego mężczyzny
-Wzrost: 185cm
-Waga: około 50 kg

Głowa umożliwia wykonanie:
- Bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych
- Przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, w tym intubacji dotchawiczej przez usta i nos
- Zmodyfikowanego wysunięcia żuchwy
- Konikopunkcji i konikotomii
- Oddechu zastępczego za pomocą: worka samorozprężalnego z maską, rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, combi-tube
- Badanie tętna na tętnicach powierzchniowych (obustronnie): szyjnych, ramieniowych,

Klatka piersiowa umożliwiająca wykonanie:
- Uciśnięć mostka (zewnętrznego masażu serca)
- Obarczania odmy (obustronnie)
- Wykonywania drenażu (obustronne)
- Symulowanie przebiegów EKG pobieranych z elektrod monitorujących (przedsercowych) i defibrylacyjnych
- Defibrylacji i kardiowersji
- Klatka piersiowa z wyczuwalnymi przez skórę: obojczykami, mostkiem oraz łukami żebrowymi
- Sterowanie manualne
- Elektroniczna symulacja pracy serca i jej zaburzeń z rejestracją reakcji ratowniczej
- 2 miejsca wykonywania rzeczywistej defibrylacji
- 4 odprowadzeniowy monitoring EKG

Kończyny umożliwiające:
- Pełen fizjologiczny zakres ruchów
- Wykonania wkłuć dożylnych
- Wykonania wkłuć domięśniowych
- Dokonywanie pomiaru ciśnienia krwi
- Ćwiczenia unieruchamiania i opatrywania

Dodatkowe parametry:
- Fizjologiczna ruchomość głowy, żuchwy i szyi
- Zbyt głęboka intubacja skutkująca wentylacją tylko jednego płuca
- Unoszący się brzuch przy wentylacji żołądka.
- Możliwość symulacji niedrożności górnych dróg oddechowych za pomocą obrzęku języka i/lub skurczu krtani (sterowanych manualne za pomocą gruszek)
- Wypadające zęby podczas złego wprowadzania laryngoskopu
- Charakterystyczny opór miejsca przebicia.
- Fizjologiczna niedrożność dróg oddechowych przy przygięciu głowy
- Symulacja tętna obustronnie na 6 tętnicach powierzchniowych, tętno zsynchronizowane z pracą serca i ciśnieniem
- Możliwość symulowania obecności tętna dla właściwych przebiegów, zaniku tętna dystalnego
- Fizjologiczny układ żył kończyny górnej.

Zestaw zawiera: Fantom Smart Stat, iPad, kabel USB, monitor funkcji życiowych, mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, walizka transportowa oraz elementy wymienialne.