STAT - fantom ALS

  • Kod: NA_PP00300
  • Poleć produkt

Fantom dorosłego mężczyzny o realistycznej posturze i wyglądzie, z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Posiada:
• wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
• w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
• realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy
• możliwość symulowania obrzęku języka oraz skurczu krtani
• wypadające zęby w trakcie złego wprowadzania laryngoskopu
• ruchome główne stawy
• wyczuwalne tętno obustronnie na tętnicach: szyjnej, ramieniowej, promieniowej, udowej, podkolanowej i grzbietowej stopy /możliwość regulacji tętna z podziałem na centralne, obwodowe i dystalne

Pozwala na wykonywanie:
• ćwiczeń ewakuacyjnych
• częściowego badania ABC
• resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• manewru Sallicka,
• symulowanego odsysania,
• intubacji drogą ustną i nosową,
• trudnej intubacji i konikotomii,
• potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez osłuchanie płuc (oddzielne prawe i lewe płuco),
• badanie tętna na głównych tętnicach powierzchniowych, rozpoznawania zaniku tętna dystalnego, centralizacji tętna
• wkłuć i iniekcji dożylnych i domięśniowych,
• odbarczanie odmy opłucnowej,
• drenaż opłucnej,
• 3-4 odprowadzeniowy monitoring EKG,
• rozpoznawanie 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych,
• defibrylacji (manualnej, półautomatycznej i automatycznej) z użyciem rzeczywistej energii,
• stymulacji zewnętrznej,
• kardiowersji,
• *badania urazowego pacjenta, rozpoznawania i opatrywanie ran i urazów (w przypadku wykorzystania zestawów pozoracyjnych)

Wysokość: około 180cm, waga: około 54kg

Zestaw zawiera: fantom osoby typu STAT, dres, lubrykant, elementy zamienne (10 łatek skórnych szyi, 6 wkładek odmy, 4 wkładki domięśniowe, 3 zestawy zębów, zestaw żył, sztuczna krew), walizka transportowa z kółkami.

Opcjonalnie:
• Kable treningowe do defibrylatorów Medtronic (NA PP00210), Zoll (NA PP00202), Philips (NA PP17513)
• Głowa do intubacji deluxe (bardziej realistyczna i wytrzymała) – NA PP00306