Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

  • Kod: NA_PP00501
  • Poleć produkt
Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

Model torsu  przedstawia głowę osoby dorosłej z pokazaniem anatomicznych punktów orientacyjnych: zęby, język, usta i gardło, nagłośnia, krtań, chrząstka nalewkowa, fałdy workowate, więzadła głosowe, tchawica, płuca, przełyk, chrząstka pierścieniowata i żołądek.

Tors osoby dorosłej do intubacji pozwala na praktyczny trening różnych techniki intubacji, wentylacji i odsysania z płuc i żołądka, min.:

- praktyczny trening udrażniania dróg oddechowych i odsysania płynów obcych

- zapewnia możliwość wizualizacji zmiany objętości płuc i odgłosów oddechowych

- możliwość symulacji nadmuchiwania żołądka i czynności wymiotnych (symulowanymi wymiocinami np. wodą)

- możliwość praktycznego treningu intubacji doustnej, palcowej i nosowej

- możliwość wentylacji maską twarzową

- możliwość treningu zastosowania rurki dotchawicznej i wprowadzanie Combituby®

- zęby wypadające podczas nieprawidłowego wprowadzania laryngoskopu pozwalają na uwrażliwienie ćwiczących na ryzyko wyłamania ich u intubowanego pacjenta

- możliwość symulacji obrzęku języka i skurczu krtani

Model dostarczany na podstawce ze środkiem poślizgowym – lubrykantem, torbą transportową, wymiennym żołądkiem i płucami.

 

Tors osoby dorosłej do intubacji spełnia wytyczne sprzętu do doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.